ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ „ЛАВОР”

АГПСМП „ПАУЛА ФИНЕС”

Лабораторията притежава удостоверение за регистрация за провеждане на първо и второ психологическо изследване №0042/03.04.2012 г. ,издадено от Министъра на траспорта, информационните технологии и съобщенията

Психологическото изследване на кандидатите на придобиване на правоспособност за управление на МПС и на водачите на МПС цели да установи психологическата им годност да управляват МПС без опасност от допускане на пътнотранспортни произшествия, а на председателите на изпитни комисии – и да оценяват уменията за безопасно управление на МПС на кандидатите за придобиване на правоспособност.